ΓΙΝΕ ΜΕΛΟΣ

Αποτελέσματα Αναζήτησης

ΚΡΙΤΗΡΙΑ

Ως μέλος του CITEA μπορεί να εγγραφεί οποιαδήποτε επιχείρηση η οποία:

 1. Είναι εγγεγραμμένη στο Μητρώο του Εφόρου Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας
 2. Ασκεί δραστηριότητες σχετικές με τον κλάδο της Πληροφορικής όπως:
 • Ασφάλεια - Security
 • Διανομή - Distribution
 • Εκπαίδευση - Training
 • Επιχειρηματικό Λογισμικό (ERP, CRM, HRMS…) - Business Software
 • Kέντρα Δεδομένων – Data Centers
 • Λογισμικό - Software
 • Συμβουλευτικές Υπηρεσίες - Advisory / Consulting Services
 • Υποδομές - Hardware & Networks Infrastructure
 • Ολοκληρωμένες Λύσεις - Systems Integration / Turnkey Solutions
 • Υπηρεσίες Πληροφορικής
 • Cloud Infrastructure
 • Managed Services κλπ

ΤΕΛΗ ΚΑΙ ΩΦΕΛΗΜΑΤΑ

Τα τέλη για την εγγραφή στον CITEA καθορίζονται ανάλογα με το μέγεθος της επιχείρησης και χωρίζονται σε 3 κατηγορίες: Startup, Business και Sustaining.

Ειδικότερα:

 • Στην κατηγορία Startup υπάγονται οι επιχειρήσεις που διαθέτουν προσωπικό έως 10 άτομα και που εγγράφτηκαν στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών της Κυπριακής Δημοκρατίας την τελευταία τριετία. Μετά την πάροδο των 3 ετών από την εγγραφή στο μητρώο του Εφόρου Εταιρειών η ιδιότητα μέλους θα αναβαθμιστεί αυτόματα σε Business ή σε Sustaining, εάν η εταιρεία αυξηθεί σε περισσότερους από 60 υπαλλήλους.
 • Στην κατηγορία Business υπάγονται οι επιχειρήσεις που διαθέτουν προσωπικό έως 60 άτομα.
 • Στην κατηγορία Sustaining υπάγονται οι επιχειρήσεις που διαθέτουν προσωπικό άνω των 60 ατόμων ή είναι διεθνείς επιχειρήσεις.

Η κάθε κατηγορία συνεπάγεται με συγκεκριμένα τέλη και τα ανάλογα οφέλη ως ακολούθως:

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΜΕΛΟΥΣ STARTUPS BUSINESS SUSTAINING
Αριθμός υπαλλήλων 1-10 1-60 >60 ή Διεθνείς
ΠΡΟΝΟΜΙΑ    
Παρουσία στις εκδηλώσεις του CITEA X X X
Καταχώρηση στον καταλόγο μελών CITEA στην ιστοσελίδα X X X
Λίστα διανομής email X X X
Εκπτώσεις για εκδηλώσεις X X X
Αναφορά ζητήματος προς συζήτηση στο ΔΣ X X X
Συμμετοχή στις επιτροπές   X X
Ειδικές εκδηλώσεις (PR)     X
Αυξημένη προβολή στην ιστοσελίδα     X
Αριθμός συμμετέχόντων σε εκδηλώσεις 1 2 3
ΕΤΗΣΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗ ΜΕΛΟΥΣ 350 ευρώ 500 ευρώ 1,000 ευρώ