ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αποτελέσματα Αναζήτησης

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

  Λεωφ. Ακροπόλεως 2 & Γλαύκου, Στρόβολος,

  Τ.Θ. 21657, 1511 Λευκωσία, Κύπρος

  Επικοινωνία

  Τηλέφωνο: 22 665102
  Φαξ: 22 669469
  Ηλ. ταχυδρομείο: info@citea.cy
  Άτομο επικοινωνίας:
  Μάρκος Καλλής
  Ματίνα Ζησιάδου