Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ

Αποτελέσματα Αναζήτησης

Ο Παγκύπριος Σύνδεσμός Επιχειρήσεων Πληροφορικής (CITEA) ιδρύθηκε το 1987 και είναι ενεργό μέλος της Ομοσπονδίας Εργοδοτών και Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ) και της Ευρωπαϊκής Ομοσπονδίας Πληροφορικής (Digital Europe). Τα μέλη του είναι οι κύριοι εκφραστές της τεχνολογίας πληροφορικής στην Κύπρο και είναι οι φορείς υλοποίησης των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα.

Σκοπός του CITEA είναι η έμπρακτη ενθάρρυνση, προώθηση και ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ των κυπριακών επιχειρήσεων πληροφορικής, η ανάπτυξη της πληροφορικής στην Κύπρο και η ευημερία της κοινωνίας μας μέσω των οφελών που προσδίδει η αξιοποίηση της τεχνολογίας.

Ο CITEA είναι ο κατεξοχήν εκπρόσωπος των επιχειρήσεων πληροφορικής στην Κύπρο και αριθμεί σήμερα πάνω από 90 εταιρείες-μέλη που καλύπτουν όλους τους τομείς των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνιών.

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η αποστολή του CITEA είναι να ενθαρρύνει, να προωθεί και να ενισχύει έμπρακτα τις σχέσεις μεταξύ των κυπριακών επιχειρήσεων ΤΠΕ, με στόχο την καταλληλότερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ΤΠΕ στην Κύπρο, στοχεύοντας στα ακόλουθα:

  • Να γίνει το κομβικό σημείο υποστήριξης και βοήθειας για κάθε θέμα σχετικό με την επιχειρηματικότητα που έχει ευρύτερο ενδιαφέρον και αξία,
  • να διευκολύνει, να συντονίζει και να βελτιώνει τη διείσδυση των ΤΠΕ στην τοπική αγορά, με ισορροπημένο και αποτελεσματικό τρόπο,
  • να προωθεί στην κρατική μηχανή της Κύπρου τους τρόπους και τα μέσα για την υιοθέτηση λύσεων πληροφορικής και διασφάλιση κατάλληλων διαδικασιών προμηθειών, πρακτικών και τα προτοτύπων,
  • να δημιουργήσει και να διατηρεί τακτική επικοινωνίας μεταξύ των μελών του CITEA και της ευρύτερη επιχειρηματικής κοινότητας στην Κύπρο,
  • να προωθήσει την Κύπρο ως διεθνές επιχειρηματικό κέντρο, που να παρέχει υψηλό επίπεδο λύσεων και υπηρεσιών ΤΠΕ για την εξυπηρέτηση της τοπικής κοινωνίας, καθώς και την εξαγωγή τεχνολογικής τεχνογνωσίας και να είναι σε θέση να ενεργεί ως περιφερειακό κέντρο ΤΠΕ,
  • να προωθεί στην αγορά της Κύπρου «βέλτιστες πρακτικές στις ΤΠΕ» για την υιοθέτηση λύσεων ΤΠΕ, με στόχο να της βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία,
  • να εκπροσωπεί τις κυπριακές Επιχειρήσεις Πληροφορικής σε διεθνή βήματα και σώματα που σχετίζονται με τις ΤΠΕ στο εξωτερικό, δημιουργώντας ένα χαρτοφυλακίου από υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για τα μέλη του Συνδέσμου της και μελλοντικούς παίκτες από τη διεθνή κοινότητα και 
  • να ενεργεί για ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος (όπως η έλλειψη ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού)

ΟΡΑΜΑ ΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ

Η αποστολή του CITEA είναι να ενθαρρύνει, να προωθεί και να ενισχύει έμπρακτα τις σχέσεις μεταξύ των κυπριακών επιχειρήσεων ΤΠΕ, με στόχο την καταλληλότερη και αποτελεσματικότερη προώθηση των ΤΠΕ στην Κύπρο, στοχεύοντας στα ακόλουθα:

Να γίνει το κομβικό σημείο υποστήριξης και βοήθειας για κάθε θέμα σχετικό με την επιχειρηματικότητα που έχει ευρύτερο ενδιαφέρον και αξία,

Να διευκολύνει, να συντονίζει και να βελτιώνει τη διείσδυση των ΤΠΕ στην τοπική αγορά, με ισορροπημένο και αποτελεσματικό τρόπο,

Να προωθεί στην κρατική μηχανή της Κύπρου τους τρόπους και τα μέσα για την υιοθέτηση λύσεων πληροφορικής και διασφάλιση κατάλληλων διαδικασιών προμηθειών, πρακτικών και τα προτύοπων,

Να δημιουργήσει και να διατηρεί τακτική επικοινωνίας μεταξύ των μελών του CITEA και της ευρύτερη επιχειρηματικής κοινότητας στην Κύπρο,

Να προωθήσει την Κύπρο ως διεθνές επιχειρηματικό κέντρο, που να παρέχει υψηλό επίπεδο λύσεων και υπηρεσιών ΤΠΕ για την εξυπηρέτηση της τοπικής κοινωνίας, καθώς και την εξαγωγή τεχνολογικής τεχνογνωσίας και να είναι σε θέση να ενεργεί ως περιφερειακό κέντρο ΤΠΕ,

Να προωθεί στην αγορά της Κύπρου «βέλτιστες πρακτικές στις ΤΠΕ» για την υιοθέτηση λύσεων ΤΠΕ, με στόχο να της βελτίωση της ανταγωνιστικότητας της Κύπρου σε μια παγκοσμιοποιημένη οικονομία

Να εκπροσωπεί τις κυπριακές Επιχειρήσεις Πληροφορικής σε διεθνή βήματα και σώματα που σχετίζονται με τις ΤΠΕ στο εξωτερικό, δημιουργώντας ένα χαρτοφυλακίου από υπηρεσίες προστιθέμενης αξίας για τα μέλη του Συνδέσμου της και μελλοντικούς παίκτες από τη διεθνή κοινότητα

Να ενεργεί για ζητήματα γενικού ενδιαφέροντος (όπως η έλλειψη ειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού)

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Το Διοικητικό Συμβούλιο του CITEA εκλέγεται κάθε δύο χρόνια από τη Γενικη Συνέλευση, και αποτελείται σήμερα από τα ακόλουθα Μέλη:

Για σκοπούς καλύτερης λειτουργίας του Συνδέσμου, έχουν συσταθεί οι πιο κάτω Επιτροπές

Δημοσίου Τομέα – Επικεφαλής: Κώστας Πέτσας

Ιδιωτικού Τομέα και Νεοφυών Επιχειρήσεων – Επικεφαλής: Γιώργος Μαλέκκος

• Οικονομικής Ανάπτυξης και Διακυβέρνησης – Επικεφαλής: Ανδρέας Παναγιώτου

Εκδηλώσεων, Επικοινωνίας και Διασύνδεσης Μελών – Επικεφαλής: Στέλιος Κκολού

Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων – Επικεφαλής: Κυριάκος Κυριάκου

• Κυβερνοασφάλειας Επικεφαλής: ‘Αρης Αναστασιάδης

• Δεξιοτήτων – Επικεφαλής: Άγγελος Κουντούρης

• Γυναίκες στην Τεχνολογία – Επικεφαλής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Δημητρης Νησσιωτης

Ο Δημήτρης Νησσιώτης είναι έμπειρος επαγγελματίας και στέλεχος ΤΠΕ, με πάνω από 25 χρόνια εμπειρίας σε διάφορους ρόλους σε ολόκληρο τον κλάδο. Έχει αποκτήσει πολύτιμες γνώσεις για τις τάσεις και τις προόδους στη διεθνή σκηνή του ΤΠΕ και έχει βαθιά κατανόηση του μοναδικού περιβάλλοντος του κλάδου στην Κύπρο, συμπεριλαμβανομένων των πρωτοβουλιών, των εξελίξεων, των περιορισμών και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν οι τοπικοί οργανισμοί και οι τεχνολογικές επιχειρήσεις.

Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Δημήτρης συμμετείχε ενεργά σε πολυάριθμα έργα ψηφιακού μετασχηματισμού μεγάλης κλίμακας, για εξέχοντες οργανισμούς τόσο στην Κύπρο όσο και στο εξωτερικό. Με αποδεδειγμένο ιστορικό επιτυχίας στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα, ο Δημήτρης και η ομάδα του παρέχουν με συνέπεια αποτελεσματικές και αποδοτικές ψηφιακές λύσεις, δίνοντας τη δυνατότητα στους πελάτες να επιτύχουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους.

Ο Δημήτρης απέκτησε το πτυχίο του στην Επιστήμη Υπολογιστών από το Πανεπιστήμιο Κύπρου και είναι βασικό μέλος της NetU Consultants Ltd από το 1997, όπου σήμερα υπηρετεί ως Διευθύνων Σύμβουλος. Είναι Πρόεδρος του Παγκυπρίου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής  (CITEA) και είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Ομοσπονδίας Εργοδοτών & Βιομηχάνων Κύπρου (ΟΕΒ).

Αντιπροεδρος

Γιώργιος Μαλέκκος

Ο Γιώργος Μαλέκκος είναι o CEO & Software Innovation Architect της εταιρείας Powersoft, μέλος του Ευρωπαϊκού Γραφείου Κύπρου και lecturer and train the trainer for Computerized Accounting στα μεγαλύτερα Πανεπιστήμια της χώρας μας. Για σειρά ετών διετέλεσε αντιπρόεδρος, γραμματέας και μέλος του διοικητικού συμβουλίου του Συνδέσμου Εταιρειών Πληροφορικής Citea και είναι ενεργό μέλος του ευρωπαϊκού οργανισμού Cloud Standards Customer Council για τη δημιουργία των ευρωπαϊκών standards στο cloud computing, όπως επίσης και ενεργό μέλος του Digital Advisory Council στην Ευρώπη. Εξειδικεύεται σε ευρωπαϊκά προγράμματα που αφορούν στο χώρο του innovation in IT και είναι ο εισηγητής του ευρωπαϊκού έργου e-powercard, το οποίο περιλαμβάνεται στα success stories της Ευρώπης. Η εταιρεία του για πάνω από 30 χρόνια εξειδικεύετε με λογισμικά που αφορούν τον επιχειρηματικό χώρο και είναι βραβευμένη μεταξύ άλλων και με το Βραβείο Καινοτομίας στον τομέα των επιχειρήσεων από την ΟΕΒ. Είναι ενεργό μέλος των κριτών στο EYA (European Youth award) και στο WSA (world summit awards - οργανισμός ψηφιακής καινοτομίας από 180 διαφορετικές χώρες).

Γραμματεας

Μιχάλης Νικολάου

Με περισσότερα από 15 χρόνια εμπειρίας στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και των ISP, ο Μιχάλης είναι εμπειρογνώμονας δικτύων και ασφάλειας, αναγνωρισμένος για τη συμβολή του στην παροχή υπηρεσιών OTT TV, ενσωματώσεις CDN, στρατηγικές μετριασμού DDoS και σχεδιασμούς βασικών δικτύων σε διάφορα έργα και πελάτες. Η θητεία του ως Διευθυντής Μηχανικής Δικτύων Βίντεο στη Vodafone UK τον χαρακτήρισε ως την τεχνική αρχή για την υπηρεσία OTT TV σε σταθερά και κινητά δίκτυα, όπου ηγήθηκε των πτυχών δικτύου των γραμμικών ροών περιεχομένου και των συνεργατών περιεχομένου.

Στα πρώτα χρόνια της καριέρας του, ο Μιχάλης έπαιξε αναπόσπαστο ρόλο σε ένα πλήθος σημαντικών έργων ως ανώτερος μηχανικός συστημάτων και δικτύων, αρχικά με την Spidernet Services και αργότερα στην PrimeTel PLC. Ήταν απαραίτητος για την επιτυχία πολλών σημαντικών προσπαθειών, ιδίως της εισαγωγής μιας νέας πλατφόρμας Voice, της δημιουργίας υπηρεσιών κινητής τηλεφωνίας μέσω MVNO και MNO, και μιας σειράς αναπτύξεων δικτύου σταθερής και κινητής τηλεφωνίας. Οι καθημερινές του αρμοδιότητες περιελάμβαναν την επίβλεψη όλων των τοπικών και διεθνών συνδέσεων και να ενεργεί ως η κύρια επαφή κλιμάκωσης για πολλά τμήματα.

Επί του παρόντος, ο Μιχάλης κατέχει τη θέση του Συνιδρυτή και Διευθύνοντος Συμβούλου της CDMA Services Ltd, οδηγώντας την ομάδα σε πρωτοποριακές λύσεις στον τομέα της ασφάλειας. Το πάθος του για τις αναδυόμενες τεχνολογίες τον ωθεί όχι μόνο να κατακτήσει αυτές τις καινοτομίες αλλά και να μεταδώσει τη γνώση και την τεχνογνωσία του στους συναδέλφους και τους πελάτες του. Ως αφοσιωμένος μέντορας και σύμβουλος, δίνει μεγάλη αξία στη συνεργασία, τη συνεισφορά και την υποστήριξη. Ο πρωταρχικός του στόχος είναι να ενδυναμώσει τους πελάτες του με πρωτοποριακές λύσεις ασφαλείας που προστατεύουν τα περιουσιακά τους στοιχεία και ενισχύουν τη λειτουργική τους απόδοση.

Ο Μιχάλης είναι κάτοχος πτυχίου BSc στην Πληροφορική και πτυχίου MSc στα Συστήματα Δικτύων από το Πανεπιστήμιο του Sunderland.

Ο Ανδρέας Παναγιώτου είναι ο Sales & Business Development Manager της Hellenic Technical Enterprises, θυγατρικής του Ομίλου της Ελληνικής Μεταλλευτικής Εταιρίας, που δραστηριοποιείται σε πολλαπλούς τομείς της οικονομίας του τόπου. H Hellenic Technical Enterprises είναι ένας από τους μεγαλύτερους παρόχους ολοκληρωμένων λύσεως πληροφορικής στην Κύπρο, με μεγάλα και σημαντικά έργα. Ο Andy έχει πάνω από 20 χρόνια εμπειρία στον σχεδιασμό, υλοποίηση, και διαχείριση έργων και διαχείριση ανάπτυξης λογισμικού, τόσο στο δημόσιο, όσο και στον ιδιωτικό τομέα.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου MBA, καθώς και μεταπτυχιακού τίτλου Masters in Organizational Behaviour and Human Resources. Έχει επίσης, Bachelor of Science in Computer Science από το University at Albany, State University of New York, με υποτροφία του Ιδρύματος Fulbright, και είναι απόφοιτος της Αγγλικής Σχολής. Διαθέτει πολλαπλές πιστοποιήσεις πληροφορικής, και είναι διαπιστευμένος Διαχειριστής Έργων (PRINCE2 Practitioner, PMI PMP), Disciplined Agile Lean Scrum Master, και Disciplined Agile Senior Scrum Master, Disciplined Agile Coach, καθώς και Disciplined Agile Value Stream Consultant.

Ο Andy είναι ο Ταμίας του Διοικητικού Συμβουλίου του Παγκύπριου Συνδέσμου Εταιρειών Πληροφορικής (CITEA) από τον Δεκέμβριο του 2021.

Το 1984, ο Άρης Αναστασιάδης ίδρυσε τη SET LTD με όραμα να γίνει η πιο εξειδικευμένη περιφερειακή εταιρεία στον τομέα των Επικοινωνιών Υπολογιστών. Παράλληλα, το 1987, εργάστηκε στη SWIFT sc ως Ανώτερος Σύμβουλος Περιφερειακών Δικτύων για τη Μέση Ανατολή και την περιοχή των Βαλκανίων. Ήταν υπεύθυνος για τις λειτουργίες του δικτύου, των κέντρων δεδομένων και των τοπικών οργανισμών υποστήριξης SWIFT. Διαχειρίστηκε μια τεράστια γεωγραφική περιοχή με περισσότερα από 500 άτομα. Το 1999, αποφάσισε να επικεντρώσει τις δραστηριότητές του αποκλειστικά στη διαχείριση της SET. Στις αρχές του 2000, συμφώνησε να πουλήσει όλο το μετοχικό κεφάλαιο της SET και έγινε μέλος του Ομίλου Logicom. Για 13 χρόνια, ήταν Διευθύνων Σύμβουλος της Logicom Solutions Ltd, το νέο όνομα της SET Ltd, και Εκτελεστικός Διευθυντής της Logicom Public Ltd. Κατά τη διάρκεια της απασχόλησης του στη Logicom, συμμετείχε άμεσα ή έμμεσα σε όλα τα μεγάλα έργα ΤΠΕ στην Κύπρο. Σήμερα ο Άρης Αναστασιάδης με 40 χρόνια εμπειρίας στις ΤΠΕ στην Κύπρο και το εξωτερικό είναι Σύμβουλος. Μέσω της εταιρείας συμβούλων  Advance Business Solutions Ltd – που είναι ιδιοκτήτης και ιδρυτής , δραστηριοποιείται στους τομείς της ανάλυσης αγοράς στον τομέα της πληροφορικής και των τηλεπικοινωνιών, των σχέσεων προμηθευτών και των διαπραγματεύσεων συμβάσεων, του ψηφιακού μετασχηματισμού, των στρατηγικών συνεργασιών, της επιχειρηματικής ανάλυσης, της ασφάλειας στον κυβερνοχώρο και της διαχείρισης έργων.

Ο Κυριάκος Κυριακού, ένας έμπειρος επαγγελματίας στο τομέα της τεχνολογίας με παρουσία πέρα των 20 ετών στον χώρο, έχει ιδρύσει και ηγηθεί με επιτυχία πολλές εταιρείες startup στον δυναμικό χώρο της ψηφιακής μετασχηματιστικής τεχνολογίας με έμφαση σε τεχνολογίες cloud and security.

Με καταγωγή από Κύπρο και Νότιο Αφρική, ο Κυριάκος φέρνει μια μοναδική προοπτική στα εγχειρήματά του. Σαν Solutions Director και συνιδρυτής στη Ralliton, έχει ως κύριο στόχο την προώθηση καινοτομίας και αποτελεσματικότητας. Πέρα από τον ρόλο του στη Ralliton, ο Κυριάκος κατέχει θέση Διευθυντή σε πολλές άλλες εταιρείες, επιδεικνύοντας τη ικανότητα του να ηγείται και να επηρεάζει σε διάφορους τομείς.

Η πορεία του Κυριάκου χαρακτηρίζεται από τη μετάβασή του από το τεχνικό υπόβαθρο σε έναν κυρίαρχο ρόλο ηγεσίας στον τομέα των επιχειρήσεων. Με την εμπειρία που έχει αποκτήσει τα τελευταία 10 χρόνια, έχει ενσωματώσει ομαλά την τεχνική του εμπειρία με ισχυρές δεξιότητες επιχειρηματικής ηγεσίας. Αυτός ο συνδυασμός τεχνικής ικανότητας και επιχειρηματικής διορατικότητας είναι ουσιαστικός για την επιτυχία των εγχειρημάτων του και τον καθιστά έναν ευέλικτο ηγέτη στον δυναμικό κόσμο της τεχνολογίας.

Από τότε που εγκαταστάθηκε στην Κύπρο το 2001, η ιστορία του Κυριάκου Κυριάκου είναι μια ιστορία ανθεκτικότητας, νίκης, και διαρκούς δέσμευσης στο να προωθεί τα όρια του ψηφιακού μετασχηματισμού.

Ο Στέλιος είναι o Γενικός Διευθυντής της A.T TECHDATA LTD, παρόχου Ολοκληρωμένων Λύσεων Πληροφορικής στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα. Διαθέτει πάνω από 30 χρόνια εμπειρίας στον τομέα της Πληροφορικής σε διάφορους κλάδους που αφορούν τον ψηφιακό μετασχηματισμό τόσο στον δημόσιο όσο και στον ιδιωτικό τομέα. Έχει εργαστεί στις εταιρείες IMC σαν Διευθυντής Παραρτήματος Λευκωσίας, στην HSDATA LTD σαν Διευθυντής Τμήματος Υποστήριξης Πελατών και σαν Διευθυντής Πωλήσεων και στην ASBIS σαν Διευθυντής εταιρικών Λύσεων. Είναι κάτοχος BEng Πολιτικού Μηχανικού από το Πανεπιστήμιο Salford UK και Διπλώματος Διοίκησης Επιχειρήσεων από το Πανεπιστήμιο Stirling στη Σκωτία. Είναι επίσης απόφοιτος του Ανώτατου Τεχνολογικού Ιδρύματος (Α.Τ.Ι.) και του Γυμνασίου Κύκκου Λευκωσίας. Ο Στέλιος είναι κάτοχος πολλαπλών πιστοποιήσεων πληροφορικής σε διάφορους κλάδους. Ειδικεύεται στα Συστήματα Γεωγραφικών Πληροφοριών και στις Τεχνολογίες Έξυπνων Πόλεων.

Ο Στέλιος είναι Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Κυπριακού Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής (CITEA) από τον Δεκέμβριο του 2021 και είναι επίσης μέλος του Επιστημονικού Τεχνικού Επιμελητηρίου Κύπρου (ΕΤΕΚ).

Ο Μιχάλης Τυρίμος είναι ο Ιδρυτής και Διευθύνων Σύμβουλος της εταιρείας συμβουλευτικών υπηρεσιών τεχνολογίας Capacitor Partners. Έχει πολύχρονη πείρα στο κομμάτι του ψηφιακού και επιχειρησιακού μετασχηματισμού, και ανάπτυξης ψηφιακών προϊόντων στην Ευρώπη και την Silicon Valley της Καλιφόρνια. Είναι ενεργός επενδυτής σε εταιρείες τεχνολογίας όπως η Ergodotisi.com, Kodika.io και άλλες. Έχει αποφοιτήσει από τα πανεπιστήμια King’s College London, Oxford University και Cambridge University. Διακρίθηκε με την O1 Visa από την Αμερικάνικη κυβέρνηση για εξαιρετικές ικανότητες στο χώρο του επιχειρείν, το βραβείο Disruptor 40 Under 40 για το επιχειρείν στον τομέα της έρευνας και τεχνολογίας από το KEBE και το JCI, το Associateship του King’s College London και το Fellowship του Royal Society of Arts, Trades and Commerce. Είναι επίσης συνιδρυτής του ΜΚΟ για θέματα επιχειρηματικότητας, Cypriot Enterprise Link.

Ο Περικλής Γ. Θεοδωρίδης έχει περισσότερα από 25 χρόνια εκτεταμένης εμπειρίας με αποδεδειγμένο ιστορικό στον κλάδο των τηλεπικοινωνιών και των ΤΠΕ. Είναι Πιστοποιημένος Διευθυντής από το Institute of Directors (IoD) στην εταιρική διακυβέρνηση, την ηγεσία, τη στρατηγική και το μάρκετινγκ.

Αυτή τη στιγμή είναι Διευθύνων Σύμβουλος της TheMagnet®, μιας συμβουλευτικής εταιρείας στην εταιρική στρατηγική και τεχνολογία. Πριν από αυτό, ήταν Ανώτατος Εμπορικός Διεθυντής και Εκτελεστικός Διευθυντής της Cablenet Communication Systems Plc (2009-2020). Νωρίτερα στην καριέρα του, ο Περικλής εργάστηκε στην OTEnet Telecom ως Ανώτατος Διευθυντής Πωλήσεων (2002-2009), στην Demstar Information Group ως Data Communications & Networking Manager (1998-2002), στη Signtech USA (Τέξας, ΗΠΑ) ως Μηχανικός Τεχνικής Υποστήριξης (1997- 1998), και Applied Materials Inc. (Τέξας, ΗΠΑ) ως Τεχνολόγος Μηχανικός (1995-1996).

Ο Περικλής είναι πτυχιούχος στην Ηλεκτρολογική Μηχανική (το 1995) από το Πανεπιστήμιο του Τέξας στο Σαν Αντόνιο (UTSA) και είναι κάτοχος επαγγελματικών αδειών και πιστοποιητικών από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Μηχανικών (EurIng) και το Institute of Directors (Dip IoD).

Είμαι επαγγελματίας με γνώμονα τα αποτελέσματα με M.Eng. στη Χημική Μηχανική από το Imperial College. Είμαι επικεφαλής της Cytacom Solutions Ltd από το 2011, συμβάλλοντας στην ανάπτυξή της, εισάγοντας νέα προϊόντα και υπηρεσίες σε όλο το φάσμα των ΤΠΕ για το δικτυωμένο μέλλον των επιχειρήσεων και της κοινωνίας.

Πριν από τη Cytacom, είχα διάφορους απαιτητικούς ρόλους σε πολυεθνικές εταιρείες όπως ο Όμιλος ΟΠΑΠ, η Hyperion Systems Engineering και τα Ελληνικά Πετρέλαια. Έχω μεγάλη εμπειρία στον επανασχεδιασμό επιχειρηματικών διαδικασιών, τη διαχείριση λειτουργιών και την πώληση λύσεων.

Είμαι ικανός στην ανάλυση και τη μετάφραση σύνθετων απαιτήσεων, με ισχυρές διαπροσωπικές και επικοινωνιακές δεξιότητες. Διαθέτω ισχυρά σύνολα ποσοτικών και αναλυτικών δεξιοτήτων με προσοχή στη λεπτομέρεια. Είμαι πατέρας δύο αγοριών και προσπαθώ να ζήσω έναν ενεργό τρόπο ζωής μέσα από μεγάλες βόλτες, ποδηλασία, πεζοπορία, παίζοντας τένις και σκι στο χιόνι.

Το μότο της ζωής μου είναι πάντα να συνεχίζω να κινούμαι, να μαθαίνω και να εξελίσσομαι.

Ο Κώστας Πέτσας είναι επί του παρόντος Associate Director, Delivery Partner της Kyndryl Cyprus (Από τον Σεπτέμβριο του 2021), μιας εστιασμένης, ανεξάρτητης εταιρείας, η οποία βασίζεται στα δικά της θεμέλια αριστείας δημιουργώντας συστήματα με νέους τρόπους. Φέρνοντας τους σωστούς συνεργάτες, επενδύοντας στην επιχείρησή της και εργαζόμενοι δίπλα-δίπλα με τους πελάτες της για να ξεκλειδώσουν τις δυνατότητές τους.

Ο Κώστας εργαζόταν στην IBM Κύπρου τα τελευταία 27 χρόνια και κατέχοντας την θέση του Service Delivery Manager τα τελευταία 19 χρόνια, όπου ήταν υπεύθυνος για τη συνολική οργάνωση παράδοσης στην Κύπρο, με ευθύνη στον τομέα των Πωλήσεων και της Επιχειρηματικής Ανάπτυξης.

Είναι κάτοχος μεταπτυχιακού τίτλου στα Οικονομικά από το Οικονομικό Πανεπιστήμιο του Κιέβου. Επί του παρόντος, ο Κώστας είναι μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Οργανισμού Επιχειρήσεων Πληροφορικής Κύπρου (CITEA) από τον Οκτώβριο του 2021. Είναι επίσης εκλεγμένο μέλος του δημοτικού συμβουλίου Λευκωσίας από τον Δεκέμβριο του 2016 και μέλος της Σχολικής Εφορίας Λευκωσίας.

Ο Γιάννης είναι επικεφαλής των Υπηρεσιών Διαχείρισης Κινδύνων στον Κυβερνοχώρο της Deloitte επιβλέποντας βασικούς τομείς, όπως οι Υπηρεσίες Ανίχνευσης και Αντίδρασης, Προστασίας Απορρήτου Δεδομένων και Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας. Ο Γιάννης ηγείται της τεχνικής ομάδας η οποία παρέχει υπηρεσίες ασφάλειας, συμπεριλαμβανομένων penetration testing, red teaming, purple teaming και αξιολογήσεων φυσικής ασφάλειας. Επιπλέον, ο Γιάννης ηγείται των υπηρεσιών παροχής Προστασίας Απορρήτου και Στρατηγικής Κυβερνοασφάλειας, εστιάζοντας σε υπηρεσίες που σχετίζονται με τη στρατηγική ασφάλειας στον κυβερνοχώρο, συμμόρφωση με κανονιστικές απαιτήσεις και πρότυπα όπως το πρότυπο επιχειρησιακής συνέχειας (ISO 22301) πρότυπο Διαχείριση Ασφάλειας Πληροφοριών (ISO 27001). Με 15 χρόνια εμπειρίας στην Deloitte, ο Γιάννης έχει διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στην εφαρμογή και τον έλεγχο διαφόρων κανονισμών, συμπεριλαμβανομένων του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Δεδομένων (GDPR) και των κατευθυντήριων γραμμών της EBA. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του, ο Γιάννης είχε την ευκαιρία να εργαστεί με οργανισμούς σε χώρες της Ευρώπης, την Ασίας και της Μέσης Ανατολής.

 

Τον Απρίλιο του 2023 ο CITEA διόρισε την κ. Ματίνα Ζησιάδου στη θέση της Διευθύντριας.

Η κ. Ζησιάδου είναι Νομικός (ΒΑ) και κάτοχος MA και MSc σε Διεθνείς Σχέσεις και Στρατηγικές Σπουδές, Ευρωπαϊκές Σπουδές καθώς και Ψηφιακού Μάρκετινγκ. Η κ. Ζησιάδου διαθέτει πολυετή πείρα στο μάρκετινγκ, την επικοινωνία και τις δημόσιες σχέσεις μέσω των θέσεων των οποίων εργάστηκε.