Επικοινωνία

Επικοινωνήστε μαζί μας


Τηλέφωνο: 22 665102

Φαξ: 22 669459

Ηλ. Ταχυδρομείο: [email protected]

Άτομο επικοινωνίας: κ. Μάρκος Καλλής ([email protected])

Ηλεκτρονική Διεύθυνση: [email protected]Λεωφ. Ακροπόλεως 2 & Γλαύκου, Στρόβολος

Τ.Θ. 21657,

1511 Λευκωσία,

Κύπρος