Ο CITEA συναντήθηκε με τον Επίτροπο Ρυθμίσεως Ηλεκτρονικών Επικοινωνιών και Ταχυδρομείων κ. Γιώργο Μιχαηλίδη και το Διευθυντή του Γραφείου κ. Αντώνη Αντωνιάδη. Μία εποικοδομητική συνάντηση στην οποία συζητήθηκαν το θέμα της κυβερνοασφάλειας καθώς και τρόποι συνεργασίας μεταξύ των δύο φορέων για αντιμετώπιση του προβλήματος της έλλειψης εργατικού δυναμικού στον τομέα της πληροφορικής.