Συνέντευξη του Αντιπροέδρου του CITEA Γ. Μαλέκκου στο περιοδικό InBusiness