Υπό το πρίσμα των πρόσφατων γεγονότων, o Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής (CITEA), μέλος της ΟΕΒ, επιβεβαιώνει την δέσμευσή του για ασφαλή κυβερνοχώρο, επιχειρησιακή συνέχεια και ανθεκτικότητα στις προκλήσεις, τονίζοντας παράλληλα τον ζωτικό ρόλο που έχουν τα μέλη του για την προστασία και ανάπτυξη του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα.

Εκφράζουμε τον σοβαρό μας προβληματισμό και την ανησυχία μας για τις πρόσφατες κυβερνοεπιθέσεις σε κυβερνητικές υπηρεσίες, για τον συνεχώς αυξανόμενο αριθμό τέτοιων συμβάντων σε επιχειρήσεις, καθώς και για το ατυχές περιστατικό στο Κέντρο Επεξεργασίας Δεδομένων (ΚΕΔ) του Υπουργείου Οικονομικών.

Οι κυβερνοεπιθέσεις είναι ένα παγκόσμιο φαινόμενο που βρίσκεται αυτή την περίοδο σε έξαρση. Η Κύπρος, όπως πολλά κράτη, έχει να αντιμετωπίσει ένα συνεχώς εξελισσόμενο τοπίο κυβερνοαπειλών, από τις οποίες έχουν πληγεί κυβερνητικοί και ιδιωτικοί οργανισμοί ακόμη και σε ανεπτυγμένα κράτη παρά τα αυξημένα μέτρα ασφάλειας που εφαρμόζουν.

Οι πρόσφατες παραβιάσεις, καθώς και το περιστατικό με το ΚΕΔ αποτελούν έντονη υπενθύμιση της επείγουσας ανάγκης για λήψη ισχυρών μέτρων κυβερνοασφάλειας και επιχειρησιακής συνέχειας, καθώς και ολοκληρωμένου σχεδιασμού αποκατάστασης από καταστροφές.

Ο CITEA πιστεύει ακράδαντα ότι μια προληπτική προσέγγιση, σε συνδυασμό με την συνεργασία μεταξύ όλων των ενδιαφερόμενων μερών του κλάδου, είναι ζωτικής σημασίας για την προστασία Κρίσιμων Ψηφιακών Υποδομών της χώρας μας και τη διατήρηση της εμπιστοσύνης του κοινού.

Είναι κοινή διαπίστωση ότι, όσον αφορά στην τεχνολογία, το κράτος μας δεν βρίσκεται στο επίπεδο που θα έπρεπε. Αναγνωρίζουμε όμως τις πρωτοβουλίες και την σημαντική προσπάθεια που καταβάλλεται τα τελευταία χρόνια από το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής και την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, όπως αποτυπώνεται και στους σχετικούς δείκτες. Προσπάθεια που οφείλουμε να αναγνωρίσουμε και να στηρίξουμε. Σε καμιά περίπτωση όμως η στήριξη αυτή δεν πρέπει να εκληφθεί ως συμβιβασμός ή ως ανοχή από πλευράς του Συνδέσμου. Ειδικά όσον αφορά στην κυβερνοασφάλεια, υπάρχουν σοβαρές αδυναμίες που πρέπει να αντιμετωπιστούν αποτελεσματικά και να υπάρξει άμεσα η απαραίτητη στελέχωση των κυβερνητικών υπηρεσιών.

Το κοινό πρέπει να γνωρίζει ότι για να μπορέσουν να διορθωθούν όλες οι παραλείψεις του παρελθόντος και να αναβαθμιστεί τεχνολογικά η χώρα μας απαιτείται χρόνος. Απαιτείται επίσης η διάθεση των απαιτούμενων πόρων, κονδυλίων, καθώς και νομοθετικές τομές που θα επιτρέψουν στο Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής και το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής να ενεργεί με ευελιξία και ταχύτητα στις προκλήσεις, ξεφεύγοντας από τις τυπικές χρονοβόρες διαδικασίες του κυβερνητικού μηχανισμού.

Η τεχνολογία, όπως και οι κίνδυνοι, αναπτύσσεται με ραγδαίους ρυθμούς. Οι ρυθμοί απόκρισης του κυβερνητικού μηχανισμού δεν συμβαδίζουν με αυτή την ανάπτυξη. Οι χαμηλοί προϋπολογισμοί και οι περιορισμένες επενδύσεις σε σύγχρονη Ψηφιακή Τεχνολογία, οι χρονοβόρες διαδικασίες και η έλλειψη ξεκάθαρης στρατηγικής και οράματος, έχουν φέρει τη χώρα μας στο σημείο που είμαστε σήμερα.

Ο CITEA προτρέπει όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη, συμπεριλαμβανομένων των κυβερνητικών αρχών, των επιχειρήσεων και των πολιτών, να συμπορευθούν για την αντιμετώπιση των πιεστικών ζητημάτων που αφορούν την ασφάλεια στον κυβερνοχώρο και την αποκατάσταση από καταστροφές. Δουλεύοντας μαζί, μπορούμε να ενισχύσουμε την άμυνα και τις υποδομές μας και να ελαχιστοποιήσουμε τον αντίκτυπο πιθανών μελλοντικών συμβάντων στο κράτος και στις επιχειρήσεις μας. Προς αυτή την κατεύθυνση ο CITEA αναπτύσσει συγκεκριμένες δράσεις για την αποτελεσματική συνδρομή του.