Στην Ετήσια Γενική Συνέλευση του Οργανισμού DIGITAL EUROPE, η οποία πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες την 1η Ιουνίου συμμετείχε ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής (CITEA).

 

Τον CITEA εκπροσώπησαν το μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου Αντρέας Κασιούρης και η Διευθύντρια του Συνδέσμου Ματίνα Ζησιάδου.

 

Μέσα από την Ετήσια Γενική Συνέλευση και το Καλοκαιρινό Συνέδριο της DIGITAL EUROPE, δόθηκε η δυνατότητα για την ανταλλαγή ιδεών πάνω στα σύγχρονα θέματα που απασχολούν τον κλάδο της πληροφορικής σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, μιας και ο Οργανισμός DIGITAL EUROPE αποτελεί τη σημαντικότερη πλατφόρμα εκπροσώπησης των εταιρειών και των συνδέσμων εταιρειών πληροφορικής στην Ευρώπη.

Στο πλαίσιο της εκεί παρουσίας του, η αποστολή του Συνδέσμου είχε επαφές με τη Γενική Διευθύντρια της DIGITAL EUROPE Cecilia Bonefeld-Dahl, την Πρόεδρο Hilary Mine, καθώς και με άλλα στελέχη του Οργανισμού, όπου συζητήθηκαν, μεταξύ άλλων, ο ενεργότερος ρόλος του Συνδέσμου στα ευρωπαϊκά προγράμματα, καθώς και η ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ των δύο οργανισμών.

 

Όπως σημειώνεται, η συμμετοχή του Συνδέσμου ενισχύει τη δέσμευσή του να παραμένει στην πρώτη γραμμή των τεχνολογικών εξελίξεων και να συμμετέχει σε ζωτικές συζητήσεις που διαμορφώνουν την πορεία του κλάδου, υπογραμμίζοντας ταυτόχρονα, την αφοσίωσή του στη δικτύωση και τη συνεργασία, αλλά και την προσφορά τεχνογνωσίας για βελτίωση των υπηρεσιών που παρέχει στις εταιρείες μέλη του.