Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής (CITEA), μέλος της ΟΕΒ,  πραγματοποίησε συνάντηση με το νέο Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής κ. Φίλιππο Χατζηζαχαρία, με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του. Παρούσα στη συνάντηση ήταν και η Διευθύντρια του Τμήματος Υπηρεσιών Πληροφορικής, κα Ανδριάννα Αχιλλέως. Από την πλευρά του ο CITEA συνεχάρη το νέο Υφυπουργό, δηλώνοντας παράλληλα την βεβαιότητά του για συνέχιση της αγαστής συνεργασίας με το Υφυπουργείο και το Τμήμα Υπηρεσιών Πληροφορικής και την ετοιμότητα του να συνεισφέρει αποτελεσματικά στις προσπάθειες του κράτους για τη ψηφιακή αναβάθμιση της Κύπρου. Κατά τη διάρκεια αυτής της πρώτης συνάντησης συζητήθηκαν τα άκρως επίκαιρα θέματα που άπτονται της κυβερνοασφάλειας, του ψηφιακού μετασχηματισμού του δημόσιου τομέα, των ψηφιακών δεξιοτήτων καθώς και των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν τα μέλη του Συνδέσμου. Συζητήθηκαν επίσης περεταίρω τρόποι συνεργασίας με τους οποίους θα μπορούσε ο CITEA να συνδράμει στην ενίσχυση και την προώθηση του τομέα της πληροφορικής στην Κύπρο. Ο CITEA θα συνεχίσει τις επαφές του και με άλλους αρμόδιους κυβερνητικούς και ιδιωτικούς φορείς, αποσκοπώντας στην ανάδειξη και την αποτελεσματική αντιμετώπιση των προκλήσεων του κλάδου της πληροφορικής στην Κύπρο, προς όφελος της κοινωνίας, των επιχειρήσεων, του κράτους και των μελών του.