Ο Παγκύπριος Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής (CITEA), μέλος της ΟΕΒ, συγχαίρει το νέο Υφυπουργό Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής, κύριο Φίλιππο Χατζηζαχαρία, με την ευκαιρία της ανάληψης των καθηκόντων του.

Το Υφυπουργείο Έρευνας, Καινοτομίας και Ψηφιακής Πολιτικής είναι υψίστης σημασίας για την οικονομία του κράτους, την εύρυθμη και αποδοτική λειτουργία της κρατικής μηχανής, την ευημερία των επιχειρήσεων και των πολιτών της Κύπρου, καθώς επίσης για την πράσινη ανάπτυξη. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός είναι μονόδρομος για τη βιωσιμότητα και την ανάπτυξη του κράτους και των επιχειρήσεων και αποτελεί κύρια προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα κράτη μέλη της.

Ο CITEA δραστηριοποιείται εδώ και 35 χρόνια και είναι ο εθνικός φορέας – μέλος της ευρωπαϊκής συνομοσπονδίας DIGITAL EUROPE. Οι ογδόντα και πλέον επιχειρήσεις – μέλη του είναι οι κύριοι εκφραστές της τεχνολογίας πληροφορικής στην Κύπρο και οι φορείς υλοποίησης των έργων ψηφιακού μετασχηματισμού στο δημόσιο και στον ιδιωτικό τομέα. Ο CITEA  γνωρίζει επομένως τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο τόπος και είναι σε θέση να συνδράμει αποτελεσματικά στην προσπάθεια ψηφιακής αναβάθμισης της χώρας μας προς όφελος της οικονομίας, της κοινωνίας και του περιβάλλοντος.

Ο CITEA είναι στη διάθεση του νέου Υφυπουργού για να συνδράμει δημιουργικά στις πρωτοβουλίες, τη στρατηγική και την πολιτική του Υφυπουργείου.

Με την ευκαιρία αυτή, ο CITEA ευχαριστεί θερμά τον απερχόμενο Υφυπουργό κύριο Κυριάκο Κόκκινο για το σημαντικό έργο που έχει επιτελέσει και για τη συνεργασία του με το Σύνδεσμο. Ο κύριος Κόκκινος ανέλαβε το νεοσύστατο Υφυπουργείο κάτω από ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω πανδημίας και κατάφερε να θέσει τις βάσεις για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του κράτους και την ανάπτυξη της ψηφιακής τεχνολογίας στην Κύπρο.