Ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

Ο ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΕΚΦΡΑΖΕΙ ΤΗΝ ΙΚΑΝΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΞΑΓΓΕΛΙΑ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΨΗΦΙΑΚΗΣ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ

O Παγκύπριος Συνδέσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής εκφράζει την ικανοποίηση του για την εξαγγελία του σχεδίου ψηφιακής αναβάθμισης των επιχειρήσεων, ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, από το Υπουργείο Ενέργειας, Εμπορίου και Βιομηχανίας.